7 različitih TV programa, 32 natjecateljice za Miss Universe i jedna produkcija

TV produkcija sa 8 kamera, kran, live feed sa drona, javljanja uživo s dislociranih lokacija, briga i kontrola prijenosa sa TV kućama, neki su od tehničkih elemanata kojima smo obogatili poznati izbor ljepote.