KK.08.2.1.16.0018

Naziv projekta: Razvoj konkurentnosti poslovanja poduzeća SUPER DIGITAL d.o.o. kroz rast učinkovitosti i kvalitete radnih procesa (šifra projekta: KK.08.2.1.16.0018)

Naziv korisnika: SUPER DIGITAL d.o.o. za usluge Kratki opis projekta, njegovih ciljeva i rezultata:

Ulaganjem u ciljanu informacijsko komunikacijsku radnu opremu, radne software i radno vozilo ostvariti razvoj učinkovitosti i kvalitete radnih procesa te porasta tržišne konkurentnosti poduzeća

Ukupna vrijednost projekta: 124.852,88 EUR / 940.704,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 124.852,88 EUR / 940.704,00 HRK

EU sufinanciranje projekta: 106.124,94 EUR / 799.598,39 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 16. studenoga 2021. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Kontakt osoba za više informacija o Projektu:
KARL DŽEVERLIJA, direktor poduzeća
e-mail adresa: info@streaming.hr

Linkovi:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/