Fb ads, google adWords

Za sportski event kampanja na digitalnim medijima, uz precizno targetiranje potencijalno zainteresiranih skupina. Kratki rok, reach zadovoljio zbog odlične konverzije u posjet samom događaju.